• DX1
 • DX2
 • DX033

Dongxu Gidrawlikine hoş geldiňiz!

Inerener ýeke-täk ýöriteleşdirilen hyzmat
 • Filosofiýa

  Filosofiýa

  Döredileli bäri kompaniýa hemişe adamlara gönükdirilen, ilki bilen hil, garaşsyz innowasiýa, üznüksiz kämilleşdiriş we tehnologiýa öňdebaryjy ösüş syýasatyny ýöredýär.
 • Satyş

  Satyş

  Önümiň hili we tehniki görkezijileri Europeanewropa Bileleşiginiň we beýleki ýurtlaryň standartlaryna ýetdi we önümleri 80-den gowrak ýurda we sebite eksport edildi.
 • Şahadatnama

  Şahadatnama

  Kompaniýa we onuň golçur kärhanalary hil dolandyryş dolandyryş şahadatnamasy ISO9001, CE CE we beýleki halkara hil, ölçeg we dizaýn aýratynlyklaryndan geçdiler.
 • Hyzmatdaş

  Hyzmatdaş

  "Dongxu", global mehaniki enjamlary öndürijiler we gidrotehnika operatorlary üçin iň oňat hyzmatdaş bolmaga çalyşmak bilen, gidrawlika pudagynda öňdebaryjy lider bolmaga çalyşdy.
hemmesini gormek
Taslamaňyzyň talaplaryny kanagatlandyrmaga taýýar!
 • Tehniki habarlar Oil Nebit sowadyjyda haýsy iki aýlanyş sowadyş usuly ulanylýar?
  Tehniki habarlar | Haý ...
  Adatça, ýag sowadyjy iki aýlanyş sowadyş usulyny ulanýar ...
  Koprak oka
 • Kompaniýa habarlary District Etrap komitetiniň ýolbaşçylary ýol görkezmek üçin Dongxu gidrawlika baryp gördüler
  Kompaniýa habarlary | L ...
  WARMLY ÇANÇENG etrap komitetiniň ýolbaşçylaryna hoş geldiňiz ...
  Koprak oka
 • Kompaniýa habarlary | “Höwes arzuwlara ýetýär, topar ajaýyplyk döredýär” Giňeltmek çäreleri
  Kompaniýa habarlary | ̶ ...
  Toparyň jebisligini, ýerine ýetirilişini we ...
  Koprak oka
 • Tehniki habarlar | Ins ...
  Senagat ýag sowadyjy Nebit sowadyjy gurmak gurşawy Nebit sowadyjy guýyda oturdylmaly ...
  Koprak oka
 • Tehniki habarlar Hyd Gidrawlik elektrik bekediniň sesini we titremesini nädip ýok etmeli?
  Tehniki habarlar | Nädip ...
  Sebäpleri we ýok etmegiň usullaryny düzeltmek Nasosdaky ses we yrgyldy, rezonans döredýär ...
  Koprak oka